Burčákový rychlík 2021

Dámy a pánové zveme vás na výlet do malebných jihomoravských Mutěnic, kam budeme v sobotu 9. října vypravovat náš přímý burčákový rychlík.

Oficiální burčákový pochod byl sice obecním úřadem v Mutěnicích letos opět zrušen, v obci tudíž nebude doprovodný program a stánkový prodej, avšak místní vinaři pro vás budou mít „búdy“ (sklípky) otevřeny a v nich připraveno dostatečné množství burčáku i vynikajícího místního vína vlastní produkce.

Náš přímý burčákový rychlík bude vyrážet v sobotu 9. října v 6:42 z nádraží Ostrava střed, zastaví na Stodolní, hlavním nádraží, Svinově, Přerově a Hodoníně a pak už bude pokračovat rovnou do Mutěnic zastávky- do samého srdce této tradiční vinařské obce.

Zpět z Mutěnic zastávky se budeme vracet v 17:20, abychom zpět do Ostravy (opět se zastávkami v Hodoníně a Přerově) dorazili v 19:53.

Online rezervace jízdenek je k dispozici na adrese http://szs.reenio.cz

Připravujeme pro vás jízdní řád a další podrobnosti,

těšíme se na viděnou

váš team SŽS 🙂

Výletní vlaky z Ostravy Svinova do stanice Josefova jáma – ZOO

Dámy a pánové, zveme vás na svezení výletním vlakem z Ostravy Svinova do zoologické zahrady v Ostravě :

Jezdíme každou prázdninovou sobotu a neděli až do 19. září, ráno tam a odpoledne zpět:

Ostrava Svinov 8:05 9:50

Ostrava hl. n. 8:16 10:01

Ostrava Stodolní 8:20 10:05

Josefova jáma- ZOO 8:35 10:20 (příjezd)

Josefova jáma- ZOO 16:01 17:20

Ostrava Stodolní 16:19 17:37

Ostrava hl. n. 16:23 17:41

Ostrava Svinov 16:32 17:51 (příjezd)

Jízdné činí 20 Kč pro dospělou osobu a 10 Kč pro dítě (3-15 let), prodej jízdenek probíhá ve vlaku u průvodčích.

Těšíme se na vás,

team SŽS 🙂

Do Malé Morávky zase vyjedou osobní vlaky

O jednom lokálním happyendu, aneb o pohnutých osudech jedné Jesenické lokálky.

Za třemi Moravskými a Slezskými řekami, mezi temnými Jesenickými hvozdy a pod majestátem Pradědu, vede si jedna podhorská lokálka…

Její historie se začala psát ještě na konci století páry. Tehdy, v roce 1895 byl úředně ustaven tzv. „Komitét pro stavbu trati z Bruntálu do Malé Morávky“, tenkrát ještě z Freudenthalu do Klein Morau. Komitét sestával se z místních podnikatelů a zástupců přilehlých obcí. V jeho čele stanul místní velkopodnikatel Primavesi- původem Italský šlechtic a významný zdejší průmyslník a podnikatel.

Místní podnikatelé a majitelé továren si tenkrát totiž byli vědomi, že koňské povozy, rozvážející jejich zboží a suroviny jsou ve zdejších podhorských podmínkách pomalým a zdlouhavým způsobem přepravy. Viděli také v železné dráze možnost odbytu svých výrobků dále a rychleji, než dosud.

Po dlouhých diskuzích v roce 1899 započala stavba tzv. severní varianty dráhy a o dva roky později obyvatelé na všech zastávkách po trase nadšeně vítali první protokolární vlak, který do Malé Morávky přijel v pátek 31. května 1901.

Původní plány, že trať nebude končit v Malé Morávce, ale povede až do Karlovy Studánky, zastavili tenkrát místní průmyslníci, kteří nechtěli investovat vlastní finanční prostředky do stavby dráhy a dali raději přednost tradiční přepravě koňskými povozy.

V téměř stodvacetileté historii lokálky nastalo mnoho dramatických zvratů- ať už se jednalo o předválečné zestátnění, meziválečné převedení pod správu Německých Říšských drah, odsun Židů, nebo pozdější odsun Němců. Osudy a příběhy to byly pohnuté a plné zvratů, ostatně stejně jako sama historie zdejšího kraje…

Po sametové revoluci v roce 1989 zdejší dopravní ruch postupně utichal. Ještě v roce 1997 a v několika letech následujících lokálka sloužila silnější nákladní dopravě, protože jako jediná z okolních tratí přečkala katastrofální povodně prakticky bez úhony. Její prvotní konstrukční nevýhoda, spočívající v trasování a velkém převýšení se zde naopak ukázala býti velmi výhodnou.

Poslední rána v novodobé historii pro trať přišla v novém miléniu. V září 2009 vyjel poslední pravidelný osobní vlakový spoj a s koncem grafikonu 2008/2009 byly osobní vlaky Českých drah definitivně nahrazeny autobusovou dopravou.

V následujících letech proběhlo několik pokusů o úřední zrušení trati, které by vedlo k jejímu faktickému rozebrání a zničení.

Vše už chtělo nasvědčovat tomu, že oslavy výročí sta let pravidelného provozu v roce 2001, kdy na tuto malebnou Jesenickou trať zavítala i Olomoucká parní lokomotiva 464.202, byly pro lokálku oslavami nadobro posledními.

Díky odporu místních obcí, spolků a společností, věnujících se železniční dopravě a díky jejich společnému úsilí se však povedlo rozhodnutí ministerstva dopravy zvrátit a trať zachovat. Sice s nulovým provozem, ale přesto zachovat.

Příležitostně pak byly na trať do Malé Morávky vypravovány zvláštní vlaky. Například tehdejší majitel motoráčku M 131, Krnovská společnost Olpas zde opakovaně pořádala jízdy k Betlému, KŽC doprava zde vypravila Morávecký motoráček a také zde zamířilo několik vlaků pro zahraniční turisty a dokonce zde končilo i několik soukromých rekreačních vlaků pro uzavřené skupiny osob (převážně železničářů).

Tradičními se staly také zvláštní vlaky, směřující k pomníčku strojvedoucího Pavla Trojka u Malé Morávky, který zde za tragických okolností zahynul při výkonu služby v roce 2000. Jeho Krnovští kolegové si tuto tragickou událost každoročně připomínají cyklojízdou a vypravením vzpomínkového vlaku.

V roce 2017 se o osudy trati začal aktivně zajímat náš Slezský železniční spolek. Začali jsme zde díky podpoře Moravskoslezského kraje postupně vypravovat přímé výletní vlaky z Ostravy. Jednalo se vždy o dva páry vlaků- jeden v zimním období (např. Olympijský vlak 2018) a jeden v letním období o prázdninách (při příležitosti pořádání Borůvkových hodů v Malé Morávce).

Díky značnému zájmu výletníků z Ostravy, Opavy, Krnova či Bruntálu, ale i ze strany místních a přespolních jsme se stále více utvrzovali v tom, že trať do Malé Morávky má potenciál a své pasažéry si najde.

Již v té době jsme pracovali s myšlenkou, vypravovat mezi Bruntálem a Malou Morávkou pravidelné prázdninové vlaky. Podporu jsme ze strany místních měli obrovskou- při mimořádných jízdách jsme se setkávali s kladmými, až úžasnými reakcemi. Připravili jsme tedy na prázdniny roku 2018 projekt, zahrnující pět parů historických víkendových vlaků, na které v Malé Morávce navazovala autobusová linka do Karlova pod Pradědem a Karlovy Studánky. Pro tento náš plán se nám dostalo finanční podpory ze strany Moravskoslezského kraje a zdánlivě již zahájení provozu nic nebránilo…

Zdánlivě.

Narazili jsme na nesouhlasné stanovisko ze strany SŽDC a ještě 14 dní před začátkem prázdnin všechno chtělo vypadat, že naše výletní vlaky na trať nevyjedou. Nesouhlas se opíral o argumenty nutnosti rozsáhlých stamiliónových investic do infrastruktury a opravu zimou zdecimovaného a masivně rozplaveného kolejového svršku.

Napnuli jsme všechny síly- jak my, tak naši kolegové ze společnosti MBM rail, se kterou spolupracujeme coby s dopravcem a také nám opět významnou měrou pomohl krajský úřad prostřednictvím pana náměstka Unucky.

Správu železniční dopravní cesty se nakonec podařilo přesvědčit, našlo se i pár vagónů štěrku na vyspravení děr po zimě a o prvním prázdninovém víkendu roku 2018 se naše vlaky mohly opět po devíti letech rozjet z Bruntálu do Malé Moravky podle pravidelného jízdního řádu.

Začátek provozu jsme pojali ve stylu oslav obnovení provozu- nasazena na první víkend byla zdvojená vlaková souprava, tedy dvě lokomotivy a dva vozy. Z Malé Morávky do Karlovy Studánky pendloval historický autobus, na nádraží v Malé Morávce se proháněly parou poháněné modely parních mašinek, byl zde stánek s občerstvením či pohlednicemi a upomínkovými předměty, vyhrávala harmonika a všichni návštěvníci se dobře bavili.

Průběh letních prázdnin a zájem o svezení našimi vláčky nás samotné překvapil a mile zaskočil. Zejména v době pořádání Gastrofestivalu v Karlově Studánce a Borůvkových hodů v Malé Morávce byl zájem o cestovaní vlakem velmi silný. Za letní sezónu se s námi historickým vláčkem svezlo více než šest tisíc platících pasažérů a více než tisíc dětí do tří let, které si užily jízdu zdarma.

Loňskou sezónu jsme tak mohli uzavřít s konstatováním, že pro nás byla provozně velice náročná, avšak úspěšná. Ukázalo se, že „odepsaná“ lokálka má stále co nabídnout a své cestující si najde.

Na podzim loňského roku jsme započali sérii jednání s krajským úřadem o další podobě provozu výletních vláčků do Malé Morávky pro rok 2019 a roky následující. Povedlo se je dovést ke zdárnému úspěšnému konci a to v podobě uzavřené smlouvy na provoz výletních prázdninových vlaků do roku 2025.

K zajištění provozu historických vláčků jsme v Měšicích u Prahy zakoupili lokomotivu řady T 211, která byla u původního majitele pro nadbytečnost určena k sešrotování.  Mašinku jsme zachránili před vysokými pecemi a nechali ji kompletně zrekonstruovat a opatřit slušivým nátěrem v retro podobě, aby mohla dále sloužit a rozdávat na Morávce radost velkým i malým pasažérům. Spolu s vagónkem řady Blm, který patří KPKV Brno, ji budeme v sezóně 2019 a následujících nasazovat na sklonově nejnáročnější trať v České republice.

Věříme, že se nám povedlo učinit další historický zvrat v životě jedné neprávem odepsané Jesenické lokálky a pohnout soukolím historie tím správným směrem. Nyní společně s vámi- našimi příznivci, začínáme psát novou epochu této malebné podhorské dráhy.

Nezbývá, než dodat: 

Děkujeme za podporu a
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V NAŠICH VLACÍCH DO MALÉ MORÁVKY 🙂

Váš team SŽS 🙂

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030617-udalosti-v-regionech/

Děkujeme za podporu

O uplynulém víkendu jsme si užili dvě významné události. V sobotu jsme obdrželi šek v hodnotě 300 000 Kč z grantového programu Radegast lidem, což znamená, že do pivovaru se bude jezdit i příští rok a v neděli jsme slavnostně zamykali trať do Malé Morávky.

A to po letošní první provozní sezóně, kterou trať zažila po dlouhých devíti letech.

Dlužno dodat, že se jednalo o náročnou, ale úspěšnou sezónu, která sice měla své chybky, které ale časem vyladíme 🙂

Ohromně moc děkujeme vám- našim pasažérům a příznivcům za to, že s námi jezdíte a že nás podporujete. Nás to s vámi strašně moc baví a bez vás by to nešlo.

A už teď se těšíme na viděnou v některém z našich dalších vlaků.

Team SŽS 🙂

Kritický víkend na Malé Morávce

Pomalu se vzpamatováváme z uplynulého víkendu na Malé Morávce, který pro nás byl z provozního hlediska více než velmi kritický… 

V sobotu nám selhala jedna z mašinek a tak jsme nasadili do provozu druhou- záložní.
K večeru však začínala vypovídat službu i záložní mašinka a udržet provoz byl sice majstrštyk, ale povedlo se a odvozili jsme s vypětím všech fyzických a mentálních sil se zpožděním všechny vlaky v jízdním řádu a povedlo se dodržet i přípoje v Bruntále.

Ovšem to byla pouhá předzvěst provozní katastrofy, která na nás teprve čekala…

Neděle pro nás byla doslova hororová:
Díky ochotě společnosti Tramo Rail, která nám ochotně a velice operativně zapůjčila svou lokomotivu jsme si mysleli, že máme vyhráno a užijeme si slunečnou neděli v horách.
Chyba lávky…
Ráno, cestou z Malé Morávky do Bruntálu selhala i třetí lokomotiva v pořadí a tak nám nezbylo, než nasadit místo vláčků do Morávky autobus a začít shánět další vozidlo, které bychom mohli nasadit do provozu.
Tentokrát nám vytrhly trn hluboko z paty České dráhy, které operativně zapůjčily motoráček řady 810 a my jsme tak mohli na odpoledne nasadit na malebnou Jesenickou lokálku opět vlak, byť nebyl historický.

A co bylo příčinou tzv. neschopností našich mašinek k výkonům a manévrů na Morávecké lokálce?

První mašinka ztroskotala díky prasklé vzduchové hadičce uvnitř převodovky v hodnotě 74 Kč.

Druhá mašinka lehla díky těsnítku ve směrovém válci v hodnotě 57 Kč.

Třetí mašinku odstavilo z provozu gumové těsnění přívodu chladící vody do motoru v hodnotě 13 Kč.

Resumé:
Celková škoda v hodnotě 144 Kč zapříčinila kopec ostudy, odřeknutí čtyř vlaků, preventivní zásah hasičů a připravila nás všechny, kteří se staráme o provoz vlaků do Malé Morávky o několik let života…

Naše obrovské díky patří společnostem Tramo Rail a. s. a České dráhy a. s. za obrovskou operativní pomoc a naše obrovská omluva patří vám- našim cestujícím a příznivcům.

Mrzí nás, že jsme nemohli v neděli povozit všechny zájemce o jízdu vláčkem po nejstrmější České lokálce.
Ovšem „snad géniové Zodiakální, snad osmapadesátá vyšší inteligence- spikly se proti nebohému starci. Třebas se v nepřátelském znamení štíra střetl makrokosmos s mikrokosmem, zkrátka provoz se ne a ne a nedařil“.

Mašinky postupně opravujeme, abychom je o víkendu opět mohli nasadit do provozu a abychom všechny ty, kteří se těší na svezení historickým vláčkem mohli povozit a potěšit.

Děkujeme za pochopení a za vaši přízeň
Team SŽS 

Podpořte naše vlaky do Nošovic

Dámy a pánové dovolujeme si vás i letos požádat o podporu našich výletních vlaků do pivovaru Radegast v Nošovicích. Klikací hlasování probíhá na uvedeném odkazu a my budeme moc rádi, pokud nás podpoříte i v soutěžním ročníku 2018 

Na druhou provozní sezónu připravujeme spolu s pivovarem Radegast v Nošovicích nejen exkurze přímo ve výrobním procesu, kde se návštěvníci dozví spoustu zajímavých věcí a nakouknou do míst, která nejsou běžně přístupná, ale přidáme i školu čepování piva v pivovarské věži pod vedením Nošovických mistrů výčepních a do věže dodáme i razne Beskydské občerstveni a fenomenální výhled na okolní panorámata.

I letos budeme naše vláčky vypravovat v trase Ostrava- Havířov- Český Těšín- Nošovice (a zpět).

Děkujeme za vaše hlasy a těšíme se na viděnou ve vláčcích do Nošovic
Team SŽS 🙂