GDPR

Náš spolek shromažďuje pro své potřeby tyto údaje o našich klientech:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení a telefonní kontakt jsou po uskutečnění objednané jízdy smazány. Se souhlasem uživatelů shromažďujeme pouze anonymizované e-mailové adresy.

SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK užívá tyto údaje výlučně pro potřeby rezervací jízdenek a NEPOSKYTUJE žádné údaje třetím stranám.