GDPR

Náš spolek shromažďuje pro své potřeby tyto údaje o našich klientech: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Jméno, příjmení a telefonní kontakt jsou po uskutečnění objednané jízdy smazány. Se souhlasem uživatelů shromažďujeme pouze anonymizované e-mailové adresy.

SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK užívá tyto údaje výlučně pro potřeby rezervací jízdenek a NEPOSKYTUJE žádné údaje třetím stranám.

Reklamy