Mimořádná situace u Českého Brodu

SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK SE DŮRAZNĚ OHRAZUJE PROTI TVRZENÍ POLITICKÉ REPREZENTACE A MÉDIÍ, ŽE STROJVEDOUCÍ U ČESKÉHO BRODU PROJEL NÁVĚST STŮJ, ČÍMŽ ZPŮSOBIL SRÁŽKU VLAKŮ.

Strojvedoucí dle dostupných informací návěst respektoval, zastavil a následně plně v souladu s předpisem ČD i SŽ(DC) D 1 a D 2 pokračoval v jízdě.

Další sled událostí byl souhrou nešťastných okolností, které vyvrcholily obrovskou lidskou tragédií. Zmíněná nehoda nebyla způsobena nedodržením dopravního předpisu strojvedoucím, jak se prezentuje v médiích, ale minimálně z části nedokonalostí a alibismem Českého právního řádu a s tím souvisejícími dopravními předpisy na železnici. Zejména jejich nepřehledností, nestálostí a alibistickou konstrukcí, kdy si jednotlivé články a ustanovení mnohdy různých předpisů přímo odporují. Nezanedbatelným faktorem nejen této nehody bylo i přetěžování zaměstnanců provozu ve jménu pseudo- efektivity železniční dopravy.

Všem dotčeným a zraněným přejeme brzké uzdravení a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu, kolegům železničářům přejeme, aby se z práce vrátili vždy ve zdraví domů ke svým rodinám a blízkým.

Od politické reprezentace našeho státu a vrcholných představitelů železnice si přejeme, aby konečně začali tristní situaci na České železnici efektivně řešit. Série kontrol a bohapustá buzerace zaměstnanců v provozu nic nevyřeší.Je potřeba zavést smysluplná systémová opatření a využít k tomu i poznatky a zkušenosti lidí z provozu a ze zahraničí.

Rodině strojvedoucího, který nehodu nepřežil vyjadřujeme tu nejhlubší upřímnou soustrast 🙁

Připravil Antalec L.