Moravskoslezský kraj podporuje oživení POHOrnické krajiny- na uhelné vlečky na Ostravsku a Karvinsku vyjedou poznávací Báňské spěšné vlaky

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podpořil dlouholetou aktivitu našeho spolku a díky finanční podpoře umožní i v roce 2022 jízdy našich komentovaných vlaků za poznáním zdejšího těžkého průmyslu s důrazem zejména na mizející kult hornictví. Vlaky jsou určeny pro širokou veřejnost a projedou téměř celým revírem.

Báňské spěšné vlaky budou v provozu o všech sobotách a nedělích od 4. června do 19. září 2022.

Bude se jednat o komentované projížďky po tratích společnosti PKPC CARGO International a.s., která je jejich majitelem a na které není běžným vlakům umožněn vjezd.

Vdechneme tak nový život unikátní soustavě vleček na Ostravsku a Karvinsku, která v uplynulých 170 letech sloužila téměř výhradně ke svozu uhlí ze zdejších šachet.

Vlaky budou vyjíždět z Ostravy, Havířova a Cieszyna/ Českého Těšína, projedou např. kolem dolů ČSA, Darkov, Žofie, nebo Michal. Cestujícím bude po celou dobu jízdy poskytován výklad v Českém a Polském jazyce o historii našeho regionu, zdejším těžkém průmyslu, ale také o všem zajímavém, co bude možné za okny vlaku spatřit.

V uplynulých provozních sezónách jsme se přesvědčili, že o tento typ montánní turistiky je ze strany veřejnosti značný zájem a proto jsme se rozhodli navázat na tuto tradici a rozšířit trasu našich vlaků o další větev- v letošním roce o větev někdejší dráhy spojující tehdejší Šumbark (dnes Havířov) s Českým Těšínem.  

Během jízdy naše vlaky zastaví na třech fotozastávkách, konkrétně u dolů Michal, Žofie a Barbora, kde bude cestujícím umožněno si bezpečně z vlaku vystoupit a prohlédnout si majestát zdejších těžních věží z neobvyklé a unikátní perspektivy.

Dále pak také naše vlaky navštíví například poslední činný černouhelný důl ČSM Sever, kam je běžným smrtelníkům přísně zakázaný přístup a naši pasažéři tak budou mít unikátní možnost vidět „živé“ horníky hlubinného dolu, než i na této poslední šachtě bude ukončena těžba a hornické řemeslo- tak tradiční v našem regionu tak definitivně zanikne.

Ladislav Antalec

člen výboru Slezského železničního spolku