Do Malé Morávky zase vyjedou osobní vlaky

O jednom lokálním happyendu, aneb o pohnutých osudech jedné Jesenické lokálky.

Za třemi Moravskými a Slezskými řekami, mezi temnými Jesenickými hvozdy a pod majestátem Pradědu, vede si jedna podhorská lokálka…

Její historie se začala psát ještě na konci století páry. Tehdy, v roce 1895 byl úředně ustaven tzv. „Komitét pro stavbu trati z Bruntálu do Malé Morávky“, tenkrát ještě z Freudenthalu do Klein Morau. Komitét sestával se z místních podnikatelů a zástupců přilehlých obcí. V jeho čele stanul místní velkopodnikatel Primavesi- původem Italský šlechtic a významný zdejší průmyslník a podnikatel.

Místní podnikatelé a majitelé továren si tenkrát totiž byli vědomi, že koňské povozy, rozvážející jejich zboží a suroviny jsou ve zdejších podhorských podmínkách pomalým a zdlouhavým způsobem přepravy. Viděli také v železné dráze možnost odbytu svých výrobků dále a rychleji, než dosud.

Po dlouhých diskuzích v roce 1899 započala stavba tzv. severní varianty dráhy a o dva roky později obyvatelé na všech zastávkách po trase nadšeně vítali první protokolární vlak, který do Malé Morávky přijel v pátek 31. května 1901.

Původní plány, že trať nebude končit v Malé Morávce, ale povede až do Karlovy Studánky, zastavili tenkrát místní průmyslníci, kteří nechtěli investovat vlastní finanční prostředky do stavby dráhy a dali raději přednost tradiční přepravě koňskými povozy.

V téměř stodvacetileté historii lokálky nastalo mnoho dramatických zvratů- ať už se jednalo o předválečné zestátnění, meziválečné převedení pod správu Německých Říšských drah, odsun Židů, nebo pozdější odsun Němců. Osudy a příběhy to byly pohnuté a plné zvratů, ostatně stejně jako sama historie zdejšího kraje…

Po sametové revoluci v roce 1989 zdejší dopravní ruch postupně utichal. Ještě v roce 1997 a v několika letech následujících lokálka sloužila silnější nákladní dopravě, protože jako jediná z okolních tratí přečkala katastrofální povodně prakticky bez úhony. Její prvotní konstrukční nevýhoda, spočívající v trasování a velkém převýšení se zde naopak ukázala býti velmi výhodnou.

Poslední rána v novodobé historii pro trať přišla v novém miléniu. V září 2009 vyjel poslední pravidelný osobní vlakový spoj a s koncem grafikonu 2008/2009 byly osobní vlaky Českých drah definitivně nahrazeny autobusovou dopravou.

V následujících letech proběhlo několik pokusů o úřední zrušení trati, které by vedlo k jejímu faktickému rozebrání a zničení.

Vše už chtělo nasvědčovat tomu, že oslavy výročí sta let pravidelného provozu v roce 2001, kdy na tuto malebnou Jesenickou trať zavítala i Olomoucká parní lokomotiva 464.202, byly pro lokálku oslavami nadobro posledními.

Díky odporu místních obcí, spolků a společností, věnujících se železniční dopravě a díky jejich společnému úsilí se však povedlo rozhodnutí ministerstva dopravy zvrátit a trať zachovat. Sice s nulovým provozem, ale přesto zachovat.

Příležitostně pak byly na trať do Malé Morávky vypravovány zvláštní vlaky. Například tehdejší majitel motoráčku M 131, Krnovská společnost Olpas zde opakovaně pořádala jízdy k Betlému, KŽC doprava zde vypravila Morávecký motoráček a také zde zamířilo několik vlaků pro zahraniční turisty a dokonce zde končilo i několik soukromých rekreačních vlaků pro uzavřené skupiny osob (převážně železničářů).

Tradičními se staly také zvláštní vlaky, směřující k pomníčku strojvedoucího Pavla Trojka u Malé Morávky, který zde za tragických okolností zahynul při výkonu služby v roce 2000. Jeho Krnovští kolegové si tuto tragickou událost každoročně připomínají cyklojízdou a vypravením vzpomínkového vlaku.

V roce 2017 se o osudy trati začal aktivně zajímat náš Slezský železniční spolek. Začali jsme zde díky podpoře Moravskoslezského kraje postupně vypravovat přímé výletní vlaky z Ostravy. Jednalo se vždy o dva páry vlaků- jeden v zimním období (např. Olympijský vlak 2018) a jeden v letním období o prázdninách (při příležitosti pořádání Borůvkových hodů v Malé Morávce).

Díky značnému zájmu výletníků z Ostravy, Opavy, Krnova či Bruntálu, ale i ze strany místních a přespolních jsme se stále více utvrzovali v tom, že trať do Malé Morávky má potenciál a své pasažéry si najde.

Již v té době jsme pracovali s myšlenkou, vypravovat mezi Bruntálem a Malou Morávkou pravidelné prázdninové vlaky. Podporu jsme ze strany místních měli obrovskou- při mimořádných jízdách jsme se setkávali s kladmými, až úžasnými reakcemi. Připravili jsme tedy na prázdniny roku 2018 projekt, zahrnující pět parů historických víkendových vlaků, na které v Malé Morávce navazovala autobusová linka do Karlova pod Pradědem a Karlovy Studánky. Pro tento náš plán se nám dostalo finanční podpory ze strany Moravskoslezského kraje a zdánlivě již zahájení provozu nic nebránilo…

Zdánlivě.

Narazili jsme na nesouhlasné stanovisko ze strany SŽDC a ještě 14 dní před začátkem prázdnin všechno chtělo vypadat, že naše výletní vlaky na trať nevyjedou. Nesouhlas se opíral o argumenty nutnosti rozsáhlých stamiliónových investic do infrastruktury a opravu zimou zdecimovaného a masivně rozplaveného kolejového svršku.

Napnuli jsme všechny síly- jak my, tak naši kolegové ze společnosti MBM rail, se kterou spolupracujeme coby s dopravcem a také nám opět významnou měrou pomohl krajský úřad prostřednictvím pana náměstka Unucky.

Správu železniční dopravní cesty se nakonec podařilo přesvědčit, našlo se i pár vagónů štěrku na vyspravení děr po zimě a o prvním prázdninovém víkendu roku 2018 se naše vlaky mohly opět po devíti letech rozjet z Bruntálu do Malé Moravky podle pravidelného jízdního řádu.

Začátek provozu jsme pojali ve stylu oslav obnovení provozu- nasazena na první víkend byla zdvojená vlaková souprava, tedy dvě lokomotivy a dva vozy. Z Malé Morávky do Karlovy Studánky pendloval historický autobus, na nádraží v Malé Morávce se proháněly parou poháněné modely parních mašinek, byl zde stánek s občerstvením či pohlednicemi a upomínkovými předměty, vyhrávala harmonika a všichni návštěvníci se dobře bavili.

Průběh letních prázdnin a zájem o svezení našimi vláčky nás samotné překvapil a mile zaskočil. Zejména v době pořádání Gastrofestivalu v Karlově Studánce a Borůvkových hodů v Malé Morávce byl zájem o cestovaní vlakem velmi silný. Za letní sezónu se s námi historickým vláčkem svezlo více než šest tisíc platících pasažérů a více než tisíc dětí do tří let, které si užily jízdu zdarma.

Loňskou sezónu jsme tak mohli uzavřít s konstatováním, že pro nás byla provozně velice náročná, avšak úspěšná. Ukázalo se, že „odepsaná“ lokálka má stále co nabídnout a své cestující si najde.

Na podzim loňského roku jsme započali sérii jednání s krajským úřadem o další podobě provozu výletních vláčků do Malé Morávky pro rok 2019 a roky následující. Povedlo se je dovést ke zdárnému úspěšnému konci a to v podobě uzavřené smlouvy na provoz výletních prázdninových vlaků do roku 2025.

K zajištění provozu historických vláčků jsme v Měšicích u Prahy zakoupili lokomotivu řady T 211, která byla u původního majitele pro nadbytečnost určena k sešrotování.  Mašinku jsme zachránili před vysokými pecemi a nechali ji kompletně zrekonstruovat a opatřit slušivým nátěrem v retro podobě, aby mohla dále sloužit a rozdávat na Morávce radost velkým i malým pasažérům. Spolu s vagónkem řady Blm, který patří KPKV Brno, ji budeme v sezóně 2019 a následujících nasazovat na sklonově nejnáročnější trať v České republice.

Věříme, že se nám povedlo učinit další historický zvrat v životě jedné neprávem odepsané Jesenické lokálky a pohnout soukolím historie tím správným směrem. Nyní společně s vámi- našimi příznivci, začínáme psát novou epochu této malebné podhorské dráhy.

Nezbývá, než dodat: 

Děkujeme za podporu a
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V NAŠICH VLACÍCH DO MALÉ MORÁVKY 🙂

Váš team SŽS 🙂

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030617-udalosti-v-regionech/