Báňské spěšné vlaky po OKR 2021

Online rezervace jízdenek

Dámy a pánové, dovolujeme si vás pozvat na svezení poznávacím Báňským spěšným vlakem po Ostravsko- karvinském černouhelném revíru:

Díky podpoře úřadu Moravskoslezského kraje jsme pro vás spolu se společností PKP CARGO INTERNATIONAL a. s. připravili na letošní sezónu jízdy speciálních BÁŇSKÝCH SPĚŠNÝCH VLAKŮ PO OKR (a nejen to).

Jedná se o okružní poznávací jízdy osobních vlaků po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku, které v minulosti sloužily ke svozu uhlí ze zdejších šachet. Díky útlumu černouhelného hornictví u nás, však pozbývají tyto vlečky postupně na významu a byly by pravděpodobně určeny k pozvolnému zániku.

My jsme se však ve spolupráci s jejich majitelem, společností PKP CARGO INTERNATONAL a. s. a za vydatné podpory krajského úřadu rozhodli, že těmto vlečkám vdechneme nový život. V rámci aktivit spojených s projektem POHO 2030 jsme společně připravili jízdy poznávacích osobních vlaků po těchto tratích, které byly v minulosti určeny výhradně k nákladní dopravě.

Na všechny víkendy od 12. června do 19. září jsme pro vás připravili poznávací osobní vlaky, které budou projíždět postupně celým revírem a nabídnou svým cestujícím nevšední výhledy na náš pozvolna mizející těžký průmysl, který v uplynulých 200 letech formoval zdejší krajinu.

V každém vlaku bude přítomen erudovaný průvodce, který po celou dobu jízdy bude podávat výklad o tom, co zajímavého lze za okny spatřit a co zde bylo ještě v nedávné i dávné minulosti k vidění.

Báňské spěšné vlaky budou o všech prázdninových sobotách (až do 19. září) vyjíždět ze stanice Ostrava střed, kam se cca po cca dvou a půl hodinách jízdy budou opět vracet.
Trasa nedělních Báňských spěšných vlaků je naplánována s odjezdem i návratem do stanice Havířov a doba jízdy bude rovněž cca dvě a půl hodiny.

Vlaky postupně projedou celý revír- jak Ostravskou část, která byla utlumována od devadesátých let, tak také Karvinskou dílčí pánev, ve které si „svou labutí píseň pějí“ poslední dva doly u nás.

Součástí jízd bude i fotozastávka u vodní jámy Žofie, kde vlaky zastaví, cestujícím bude umožněno vystoupit a pořídit si zajímavé fotografie osobního vlaku pod majestátem těžní věže, která se zde tyčí od roku 1931.

Po cca dvou a půl hodinách jízdy se pak vlaky budou vracet do svých výchozích stanic.

 

Od 3. července začneme díky podpoře úřadu Moravskoslezského kraje a ochotě společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a. s., provozovat i osobní vlakovou linku z Ostravy Svinova do zoologické zahrady v Ostravě. Letos sice zatím jen v „provizorním režimu“, jelikož ještě nebude hotové definitivní zázemí a nová brána do ZOO, nicméně věříme, že zájem ze strany cestujících bude i tak značný a do té kýžené proměny pohornické krajiny vykročíme správnou nohou.

Zbývá ještě dodat, že provoz poznávacích vlaků po OKR i výletních vlaků do ZOO je možný díky souhře šikovných lidí z Moravskoslezského kraje, PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. a našeho spolku, kdy se nám společným úsilím povedlo pohnout soukolím dějin tím správným směrem.

Těšíme se na viděnou ve vlaku,

váš team SŽS 🙂

 

Rezervace jízdenek na Báňské spěšné vlaky po OKR je k dispozici přes webový portál reenio.cz.

Online rezervace jízdenek